รวมโปรแกรมผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ

รวมโปรแกรมผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ
(3025)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
1/4
รวมโปรแกรมผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับ
(3025)
จำหน่าย 01 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลเพชรเวชดูแลทุกสิทธิการรักษา ด้วยแพคเกจการผ่าตัดที่หลากหลายพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในราคาที่คุ้มค่าประจำปี 2564
 

บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 


รักษา และป้องกันต่อมทอนซิล ลาขาดจากความเสี่ยงติดเชื้อ และภาวะต่อมทอมซิลอักเสบได้ง่าย ๆ
รายการตรวจ
 1. ผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy) นอน 3 วัน 2 คืน
   
 2. ห้องผ่าตัด, ห้องพักฟื้น, เวชภัณฑ์, ยาที่ใช้ในการผ่าตัด, ทีมแพทย์ทำหัตถการ
  วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุเท่านั้น
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

- รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น (เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือโรคประจำตัว โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าร่วมแพคเกจได้)
 

- โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น กรณีผู้เข้ารับบริการต้องการพักค้างคืนจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และยังไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนและหลังเข้ารับบริการแพคเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร (เช่น ค่าตรวจเลือดก่อนและหลังส่องกล้อง ค่าตรวจชิ้นเนื้อ , ค่าตรวจพยาธิวิทยา) 
 

- การชำระค่าบริการฝากครรภ์และโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายจักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น 
 

- กรณีกรณีฝากครรภ์ไม่ครบกำหนด หรือขอย้ายไปคลอดที่โรงพยาบาลอื่นจะไม่สามารถขอรับเงินค่าฝากครรภ์และคลอดเหมาจ่ายคืนจากโรงพยาบาลเพชรเวชได้
 

- กรณีคนไข้มีความประสงค์ขอรับบริการอื่นเป็นพิเศษที่ไม่มีในโปรแกรมคลอด และฝากครรภ์ให้คิดราคาตามจริง
 

- สำหรับโปรแกรมคลอด ผู้ถือบัตรเครดิต KTC และธนาคารกรุงเทพ สามารถผ่อน 0% นาน 3 เดือน

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์   @petcharavej  คลิก  

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายและเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเข้ารับบริการ


กรณีผู้รับบริการมีความคุ้มครองด้านประกันชีวิต

1.ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรประกันของท่านก่อนเข้ารับบริการ (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกัน หรือเลขที่กรรมธรรม์) ปรึกษาแอดมินเรื่องสิทธิการรักษาผ่าน   LINE @petcharavej คลิก

2. พบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อวินิจฉัยอาการ

3. กรณีรับ Package IPD (ผู้ป่วยใน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงเงินประกันชีวิต


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 •  customer care : 06 5986 1078  
   
 • Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 
   
 • สำหรับโปรแกรมคลอด และฝากครรภ์เข้าบริการได้ทุกจันทร์-วันศุกร์ ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 09.00 - 11.00 น. และเวลา 13.00 - 15.00 น.บทความที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว