โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด

โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด
(425)
จำหน่าย 17 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565
1/2
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 งดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอาการ มีไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด - 19

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 


ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : แพคเกจนี้จองผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น (เพื่อสอบถามประวัติเบื้องต้น ก่อนนัดหมาย)

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A คำแนะนำการใช้บริการ
 

- กรณีเข้ารับการตรวจสุขภาพปอด X-ray ไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่ม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด
(425)
จำหน่าย 17 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

ผลกระทบหลังติดเชื้อ covid-19 และฝุ่นควันมลพิษทางอากาศอาจส่งผลต่อปอดทำให้เกิดปอดอักเสบ หรือลุกลามไปยังโรคร้าย อันตรายเหล่านี้ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองปอดราคา 699 บาท เพื่อรู้สาเหตุได้ไว และง่ายต่อการรักษาฟื้นฟู


รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) รับบริการได้ทันทีศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
    Physical Examination
  2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ 
    Chest X-Ray
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว