โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
(794)
จำหน่าย 01 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
1/3
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
(794)
จำหน่าย 01 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โรคที่ไม่มีสัญญาณเตือนแต่อันตรายถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตในราคาพิเศษประจำปี 2564

บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :   LINE คลิก 


ตรวจความผิดปกติหลอดเลือดสมอง (กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ) 1.เข้ารับบริการได้วันจันทร์ - ศุกร์ที่ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เวลา 09.00 - 15.00 น.
รายการตรวจ
 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์โรคสมอง และระบบประสาท 
  Physical Examination
 2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
  Fasting Blood Sugar (FBS)
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
  Sugar (serum)
 4. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  Lipid profile
 5. ตรวจการทำงานของตับ
  Liver function test
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  CBC
 7. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  VDRL
 8. ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ
  Doppler Ultrasonography of left Carotid
 9. ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ
  Doppler Ultrasonography of Right Carotid
 10. ตรวจหาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
  ESR
 11. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  CT-Brain
 12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  Electrocardiogram (EKG)
 13. รายงานผลตรวจ
  Check up Report
 14. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก  
 15. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 
รวม
20000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

ขั้นตอนการใช้บริการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางออนไลน์  LINE @petcharavej  คลิก 
 

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A


คำแนะนำการใช้บริการ
 

- กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)
 

- ใช้เวลาในการตรวจคัดกรองโรคทางสมองพร้อมรอรับผลตรวจประมาณ 3-4 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • customer care : 06 5986 1079 หรือ 06 5986 1078 
   

 • Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร A เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

   

บทความที่เกี่ยวข้อง
 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว