โปรแกรมสุขภาพสตรี

โปรแกรมสุขภาพสตรี
(126)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2565
1/4
เงื่อนไขการใช้บริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 

- สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น

 


ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 : ซื้อแพคเกจผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 : นำบัตรประชาชนของท่านติดต่อที่เคาน์เตอร์ Premium Clinic ชั้น 16 อาคาร Aคำแนะนำการใช้บริการ
 

- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รอผลตรวจ 7-14 วัน
 

- หากมีประจำเดือน ต้องรอให้หมดประจำเดือนไปแล้ว 5-7 วันถึงจะสามารถเข้ารับบริการได้ 

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมสุขภาพสตรี
(126)
จำหน่าย 01 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2565

รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพสตรีประจำปี 2565 ราคาคุ้มค่า คลายความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพื่อป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในผู้หญิง


ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ค่าบริการ รพ.แล้ว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) การเตรียมตัว 1. งดการเข้ารับบริการตรวจหากท่านมีประจำเดือน 2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไม่ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่ม 3. งดการมีเพศสัมพันธ์ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ (กรุณานัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ)
รายการตรวจ
  1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์สูตินรีเวช
    Physical Examination
  2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
    Thin Prep
  3. ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
  4. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
รวม
20000 บาท
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว