สร้างรายการเอง
ตรวจสุขภาพตามใจฉัน
ออกแบบโปรแกรมสุขภาพ เพื่อดูแลร่างกายให้พร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต
ตรวจโรคธาลัสซีเมีย
Hemoglobin typing
480 บาท
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
Anti-HIV
470 บาท
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
VDRL
150 บาท
ตรวจหาเชื้อภูมิพาหะไวรัสตับอักเสบบี
HBV prevac. (RPHA)
500 บาท
ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน
Anti-Rubella IgG (single)
430 บาท
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
CEA
460 บาท
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP (Alpha-fetoprotein)
440 บาท
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA-125
970 บาท
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
CA-153
1220 บาท
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี
CA 19-9
970 บาท
ราคารวม 0 บาท

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก 200 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 100 บาท
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 100 บาท
รวมทั้งหมด
0 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • กรณีซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพ หน้ารวมแพคเกจ แล้วเลือกตรวจเสริมจากหน้าตามใจฉันจะไม่เสียค่าบริการทางการแพทย์ค่ะ

   หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางช่องทาง  LINE คลิก   
    
  •  ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 2 อาคาร A เวลา 08.00-15.00 น.
    
  • เสาร์-อาทิตย์เพื่อความสะดวกของท่านกรุณามาก่อน เวลา 10.00 น.
    
  • กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
    
  • หากต้องการนัดหมายเวลาตรวจที่แน่นอนสามารถ โทร.  06 5986 1078
    
  • ท่านสามารถเข้ารับบริการได้นับจากวันถัดไปที่ทำการสั่งซื้อแพ็กเกจ หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
    
    
  • CA-125 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
    
  • CA-153 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
    
  • CA 19-9 รอผล 7-14 วัน
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร
    
  • Anti HAV IgM รอผล 3-7 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
    
  • Anti HAV IgG รอผล 3-7 วัน
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
    
  • Hemoglobin typing รอผล 3 วัน
  • ตรวจโรคธาลัสซีเมีย 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว